Игри

Информация за страница Турбокомпресори

Турбокомпресори се използват все по-често в съвременните автомобили. Те имат едно основно предимство, а именно изкарването на голяма мощност от малък по обем двигател. Това ги прави все по-предпочитани от инженерите, а трябва да се вземе под внимание и фактът, че вече има все по-строги екологични норми,на които съвременните леки коли трябва да отговарят. Съществуват два вида компресори, механичен и турбокомпресор. При първия от тях пълненето на въздуха се осъществява чрез директно задвижван от двигателя компресор, най-често с ремък. В този случай обаче част от мощността се изразходва и за задвижването на самия компресор. Общата стойност на загуба на мощността достига обикновено до 15 %. При втория вид пък турбината се задвижва от енергията на изгорелите газове. Компресорното и турбинното колело се намират на общ вал и по този начин турбокомпресорната турбина преобразува енергията на изгорелите газове в задвижваща компресора механична енергия. Това става в „охлюва”, както се нарича спиралния корпус. Там налягането на изгорелите газове се преобразува в кинетична енергия,след което те се насочват към създаващото въртящ момент турбинно колело.

                По отношение на използваните компресори при турбопълнене, те най-често са центробежни. Състоят се общо от три основни компонента – дифузор, корпус и компресорно колело. Въздухът постъпва осово в резултат от въртенето на колелото, като същевременно увеличава своята скорост и излиза в радиално направление. Ускореният въздух се забавя от дифузора почти без никакви загуби, което пък води до нарастване на неговите налягане и температура. Охлаждането на въздуха е много важен детайл при цялостната работа на турбокомпресора. При своето сгъстяване въздухът увеличава температурата си. Когато обаче той бъде охладен в междинен охладител плътността и респективно мощността на двигателя се увеличават. Интеркулер са най-разпространеният тип междинни охладители, а те са познати просто като охладителите „въздух/въздух”. При спортните автомобили обаче се използват и други методи за охлаждане на въздуха. Съвременните рали коли например разполагат със система за впръскване на вода. Тя служи за смъкване на температурата на сгъстения въздух, а това става посредством достигането на дадена стойност на температурата на постъпващия в двигателя въздух. Водата се впръсква след интеркулера, а още по-голям ефект се постига в случаите, когато за впръскване се използва смес от спирт и вода.

                Що се отнася до управлението на системата, то се осъществява от електронния блог на двигателя. Топлинното натоварване на мотора пък се намалява значително  от впръскването на вода, а заедно с това се увеличава неговата мощност. От 2006 г. обаче това е официално забранено. Подобна на системата е и тази, при която въздухът се охлажда с вода. Тя се впръсква от няколко дюзи, които се намират пред въздушния колектор. Въпреки че все пак намира приложение в някои серийни турбо автомобили, тази система не е толкова качествена и ефективна колкото първата. Съставните части на компресора пък са общо осем. Първо е корпусът на компресора, последван от компресорното колело. Следват опорен лагер и заден капак на компресора, а след тях идват корпусът на турбината с висящ клапан. Последните три компонента, които оформят цялостния турбокомпресор, са общ възел – турбина, лагерна втулка и централен корпус с водно охлаждане.

eXTReMe Tracker